• Centre de dia Amalgama7 – Madrid

   Necessites ajuda?

   He llegit i accepto la política de privacitat
   INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, se’ls informa que el Responsable del Tractament de les seves dades personals és Amalgama 7 i associats centre d’atenció bio-psico-social al jove i l’adolescent S.L., La Finalitat és materialitzar la relació manifestada i la legitimació és el contracte o el consentiment. No se cediran les dades a tercers ni per a altres finalitats, excepte les legalment previstes o les necessàries per materialitzar la relació contractual. Poden exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint al responsable de tractament. Més informació. Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd@amalgama7.com, o escriure a Amalgama7, Gran Via de les Corts Catalanes, 620 1r 1a, Barcelona. 08007

  Centre de dia Amalgama7 – Madrid: aprendre a viure i a conviure a la gran ciutat sense risc

  Aquest equipament urbà està pensant i organitzat com un suport i un complement als alumnes derivats de l’àmbit escolar, per tal de reconduir determinats comportaments de risc i a l’hora acompanyar-los en tasques d’atenció clínica i de reforç escolar.

  Els Centres de Dia d’Amalgama7, esdevenen també un graó posterior a la finalització del tractament realitzat al centre ambulatori o a les Escoles Terapèutiques. En aquest sentit, el Centre de Dia és un dispositiu terapèutic de segona fase i té per objectiu principal aprendre a fer front als riscs inherents a la ciutat per tal de potenciar d’una forma progressiva el retorn i l’adaptació tant en l’àmbit familiar, com en l’escolar i el social.

  El Centre de Dia disposa d’un equip clínic (metges, psicòlegs clínics, psiquiatres, infermeria), un d’acadèmic (professors de lletres i de ciències experts i especialitzats en adolescents disruptius); un equip socioeducatiu (educadors, monitors, experts en activitats esportives, de lleure, etc.); i un de residencial (cuina pròpia, equips de neteja, activitats organitzatives, etc).

  El Centre de Dia Amalgama7-Madrid gaudeix de pista poliesportiva, zona de calistènia, gimnàs interior, aules d’estudi i de reforç escolar, espais individuals i grupals d’atenció clínica, etc.

  Les activitats socioeducatives i esportives no es realitzen només en els espais propis del Centre de Dia, sinó que també es desenvolupen en el context de les sortides culturals, esportives i socioeducatives que es programen.

  Modalitats del centre de dia

  El Centre de Dia, està ubicat al centre neuràlgic de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en el si de la pròpia Escola Terapèutica Amalgama7-Madrid. Disposa de 38 places organitzades des de dues modalitats: Junior (6 hores de permanència diària) o Sènior (més de 6 hores). Disposa també, d’espais interiors i exteriors pensats i organitzats per tal que els nois i noies atesos des del Centre de Dia puguin gaudir d’un entorn privilegiat i a l’hora puguin rebre simultàniament una atenció clínica, acadèmica, socioeducativa, residencial i familiar.

  El Centre de Dia ofereix els següents serveis:

  Seleccionar…
  Atenció Clínica Atenció acadèmica Atenció Esportiva i Socioeducativa Atenció Residencial Atenció Familiar

  Individual i grupal, amb instruments diagnòstics i terapèutics d’última generació i des d’una intervenció interdisciplinària a partir del model assistencial exclusiu d’Amalgama7, basat en la Teràpia de Proximitat.

  Estudis obligatoris (ESO), post-obligatoris (cicles formatius de grau mig, superior, batxillerat, universitat, i d’altres, així com reforç escolar). L’estada del noi o noia al Centre de Dia és compatible en que pugui estar matriculat i pugui assistir presencialment en el centre escolar d’origen o en d’altre.

  El Centre de Dia disposa d’instal·lacions pròpies interiors i exteriors, així mateix disposa d’altres instal·lacions i serveis concertats. Els nois i noies atesos des del Centre de Dia poden accedir, si és el cas, a les activitats “Summer Experience”, que es planifiquen des de l’escola terapèutica Amalgama7-Madrid (Exemple: Rutes amb pernocta a la Serra de Gredos, al pantà de San Juan, la ruta dels castells, o las Hoces del riu Duraton; o diàries com Visita a Ávila o Toledo; ruta dels molins de Navalagamello, entre d’altres).

  Cuina pròpia i supervisada dietèticament. Règim de mitja pensió (esmorzar, dinar, berenar), en funció de la modalitat del Centre de Dia.

  Tant de tipus individual, com grupal (escola de mares i pares), com mixta (amb la participació conjunta dels nois i noies atesos i els seus referents familiars). Es lliuren informes periòdics de la seva evolució a les famílies.

  Instalaciones y servicios

  Les escoles terapèutiques d’Amalgama 7 disposen de les homologacions i les autoritzacions corresponents per part dels departaments de Salut, Educació i Serveis Socials de les administracions públiques competents.

  Contacta per a més informació

  Resultats terapèutics i acadèmics obtinguts 2022/2023

  Veure tot
  67.15% d’èxit, valorat dos anys després de l’alta terapèutica a partir del diagnòstic psicopatològic
  77.64% d’èxit, valorat dos anys després de l’alta terapèutica per consum de drogues
  83.8% d’èxit, en relació als alumnes que han aprovat els seus estudis obligatoris i post-obligatoris

  Preguntes freqüents

  Què puc fer si el meu fill/a està desmotivat/ada a l’escola?
  La desmotivació dels alumnes és un dels problemes amb què es troba actualment l’escola. Una nova necessitat que sorgeix d’aquesta problemàtica és ensenyar els joves el gust per aprendre, oferint continguts a mida, atractius i innovadors, incentivant tant la seva capacitat de pensar com la capacitat crítica enfront de la informació que rep. Per això és important fer entendre als alumnes la utilitat pràctica dels conceptes que estudien, i oferir-los espais on puguin debatre sobre allò que els envolta i els preocupa, i relacionar-ho amb els temaris impartits a classe.
  Tinc problemes de convivència amb el meu fill adoptat…

  L’adolescència, com a període de trànsit entre la infància i l’edat adulta, ens ofereix per si mateixa una idea de canvi, de temporalitat, d’indefinició i, en conseqüència, de conflicte. I a aquest conflicte, l’adolescent adoptat pot afegir-hi les dificultats que es poden derivar de l’adopció, com poden ser les relatives a l’abandonament, la reconstrucció de la seva identitat, el sentiment de buit…, sentiments i dificultats que poden aparèixer (o no) en el procés postadoptiu.

  Si es presenten dificultats de convivència i us trobeu en aquesta situació, us podem ajudar…

  Com puc millorar la comunicació amb el meu fill adolescent?

  A Amalgama7 recomanem fomentar des de la infantesa  espais de diàleg, d’intercanvi, de participació activa amb els fills. Establir una bona comunicació familiar pot ser un element preventiu de l’aparició, en la infància i l’adolescència, de comportaments de risc en els àmbits familiar, escolar, sexual, social, legal… (comportaments de violència i de convivència familiar, dificultats de rendiment escolar, consum, policonsum, abús o dependència tòxica, ús abusiu de noves tecnologies i/o oci paral·litzant en general…).

  Quan es considera que un adolescent necessita ajuda especialitzada?

  Al nostre entedre, seran especialment susceptibles d’atenció aquells adolescents que visquin la seva adolescència des del lema: “Ho veig, ho vull, ho tinc”. Aquells que entre els conceptes de “tenir” o “ésser” optin sistemàticament per “tenir”. Aquells que manifestin un baix rendiment de la seva activitat principal (acadèmica) i que alhora facin un ús arriscat del seu temps lliure i dels seus diners de “butxaca”. Aquells que presentin trastorns des de la perspectiva biopsicològica (mèdics i/o psicopatològics) i comportaments de risc familiar (desobediència, irritabilitat, incomunicació, etc.), escolar (desobediència, baix rendiment, absentisme, etc.) o social (compres compulsives, furts, compravenda de substàncies il·legals i altres, etc.) o legal (denúncies, detencions, judicis, condemnes, etc.). Aquells que no expressen inquietud intel·lectual, ni cap interès social, polític, religiós, formatiu, i per contra planifiquen el seu temps i la seva motivació a l’entorn de conductes de risc i, per tant, autodestructives com ara el policonsum de drogues o els trastorns alimentaris, les socioaddiccions (Internet, compres compulsives i altres), identificacions sectàries (de qualsevol signe) o xenòfobes i racistes, o que simplement visquin per “la festa” com a màxima expressió de l’adopció i la identificació amb l’anomenada cultura de l’oci.

  Si us trobeu amb alguna d’aquestes realitats, us podem ajudar…

  Quins són els principals problemes amb què es troben les famílies amb fills adolescents?

  Actualment, i segons la nostra experiència, els principals problemes amb què les famílies es troben amb els seus fills adolescents estan relacionats essencialment amb la convivència familiar, la seva acció (o inacció) respecte de les tasques domèstiques, els seus hàbits alimentaris, escolars (deures), d’oci (sobretot relacionat amb el consum abusiu de substàncies i de noves tecnologies)…

  Així mateix, els pares sovint ens traslladen la seva preocupació respecte de dificultats de relació dels seus fills i filles adolescents amb el seu entorn familiar, social, acadèmic, i els quals no saben com afrontar: inseguretat, aïllament, canvis bruscos d’humor, comportaments inadequats o violents…

  Si us trobeu amb alguna d’aquestes realitats, us podem ajudar…

  Per què un equip interdisciplinari?

  El Model Amalgama7 es basa en una atenció integral resultant de la interacció de sis àrees diferenciades: clínica, acadèmica, socioeducativa, atenció a les famílies, legal i sociolaboral. Per tant, per desplegar el seu model assistencial, Amalgama7 compta amb un equip interdisciplinari integrat per més de 100 professionals de diverses disciplines (metges, psicòlegs, psiquiatres, infermers, professors, mestres, educadors, integradors socials i monitors, advocats i altres llicenciats).

  A qui s’adreça Amalgama7?

  Des de 1997 ens adrecem a adolescents i joves que presenten un perfil bàsic de trastorn conductual:

  • Dificultats de convivència familiar.
  • Dificultats de rendiment escolar.
  • Consum, policonsum, abús o dependència tòxica.
  • Altres comportaments de risc en l’àmbit sexual, social i legal.
  • Ús abusiu de noves tecnologies i/o oci paralitzant en general (TV, mòbil, videojocs, Internet…).

  Així mateix, ens adrecem a les seves famílies, que necessiten orientació, assessorament i, en els casos que ho precisin, atenció terapèutica. L’objectiu és aconseguir canvis en totes dues direccions, tant en l’adolescent com en els seus pares.

  Per què Amalgama7?

  Es fa cada cop més difícil conviure amb el vostre fill o la vostra filla? Està irritable i poc comunicatiu? Està poc motivat a l’escola? El veieu angoixat o trist sense saber per què? El veieu poc interessat i molt despistat pel que fa al seu futur? Té una actitud favorable respecte del consum d’alcohol i d’altres drogues? La seva actitud respecte dels aliments us preocupa? Considereu que abusa de velles i noves tecnologies? Es fa cada cop més difícil l’entesa entre vosaltres?…

  Amalgama7 és una entitat privada i concertada amb l’Administració pública que des de l’any 1997 atén adolescents, joves i les seves famílies que pateixen alguna o algunes d’aquestes situacions. Més de 5.000 casos atesos ens avalen…

  Centres residencials