Ambulatori consultes externes Amalgama7 Madrid

Situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), se realizan las visitas informativas, de orientación, de diagnóstico y terapéuticas, así como también la atención individual, familiar y de grupo, tanto de los adolescentes y jóvenes atendidos como de sus familias.

C/ Proa, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid


910716870

 • 1

  Amalgama7 disposa d’un Programa d’Orientació Diagnóstica innovador desenvolupat conjuntament per un equip interdisciplinari (metges, psicòlegs clínics i psiquiatres) emprant, complementàriament a la seva expertesa, instruments d’exploració diagnòstica d’última generació (analítica bioquímica, farmacogenòmica, biomarcadors de TDAH, detecció de drogues a l’orina, exploracions psicomètriques, etc.

  • Primera consulta gratuïta
  • Les instal·lacions i els equips són Premium.
  • Finançament bancari per les famílies en condicions optimes de devolució.
 • 2

  Una vegada completat el Programa d’Orientació Diagnòstic, s’ofereix un programa d’atenció psicològic i psiquiàtric destinat als pares i al pacient. Al començament del programa treballarem la implementació d’objectius de millora, en consens entre pacient, família, i terapeuta, que seran treballats al llarg de 16 sessions en un període aproximat de 3 mesos, depenent de la periodicitat de les visites.

  • Exploracions psicopatològiques (16 visites individuals, per a mares i pares, i de teràpia familiar).
  • 2 exploracions psicomètriques segons valoració terapeuta:
   • Ansietat+Depressió (CECAD)
   • Coeficient intel·lectual (RIAS)
   • Trastorns de la conducta alimentaria (imagen)
   • TEA (SCQ)
  • Determinacions de drogues a l’orina.
  • Aplicació del programa de realitat virtual “Eyme”.
  • Proves específiques d’Amalgama7.
  • Informe clínic final, on s’avaluarà l’assoliment aconseguit dels objectius pactats a l’inici del programa
  • Les instal·lacions i els equips són Premium.
  • Finançament bancari per les famílies en condicions optimes de devolució.
 • 3

  A l’alta del pacient, des dels centres de consultes externes, de dia o residencials, oferim, un programa de 12 visites d’orientació psicològica i psiquiàtrica tant per les meres i pares com pel pacient, que inclou altres proves psicomètriques i determinacions de mostres a l’orina, entre d’altres. A la finalització d’aquest programa es lliure un informe clínic.

  • Les instal·lacions i els equips són Premium.
  • Finançament bancari per les famílies en condicions optimes de devolució.
 • 4

  Estos programas asistenciales se ofrecen en tres modalidades: presencial, semipresencial y telemático. Para esta última modalidad, Amalgama7 dispone de una plataforma que garantiza la encriptación y, por lo tanto, la confidencialidad de las visitas realizadas. Somos expertos en:

  • Familias estresadas (pantallismo, cyberbullying, desmotivación escolar, etc).
  • Procesos de separación y/o post-separación de los progenitores o figuras parentales.
  • Programa calor y café. (Dirigido a madres y padres que inician la atención asistencial)
  • Atención individual (Dirigida a cada figura parental)
  • Terapia de pareja (progenitores o figures parentales).
  • Terapia individual y/o de grupo, dirigida a los hermanos de los adolescentes atendidos.
  • Terapia familiar (con la participación de progenitores o figures parentales, y otros hermanos).
  • Terapia familiar mixta (progenitores, adolescente atendido y hermanos)
  • Escuela de padres.

Preguntas más frecuentes

Què puc fer si el meu fill/a està desmotivat/ada a l’escola?

La desmotivació dels alumnes és un dels problemes amb què es troba actualment l’escola. Una nova necessitat que sorgeix d’aquesta problemàtica és ensenyar els joves el gust per aprendre, oferint continguts a mida, atractius i innovadors, incentivant tant la seva capacitat de pensar com la capacitat crítica enfront de la informació que rep. Per això és important fer entendre als alumnes la utilitat pràctica dels conceptes que estudien, i oferir-los espais on puguin debatre sobre allò que els envolta i els preocupa, i relacionar-ho amb els temaris impartits a classe.

Tinc problemes de convivència amb el meu fill adoptat…

L’adolescència, com a període de trànsit entre la infància i l’edat adulta, ens ofereix per si mateixa una idea de canvi, de temporalitat, d’indefinició i, en conseqüència, de conflicte. I a aquest conflicte, l’adolescent adoptat pot afegir-hi les dificultats que es poden derivar de l’adopció, com poden ser les relatives a l’abandonament, la reconstrucció de la seva identitat, el sentiment de buit…, sentiments i dificultats que poden aparèixer (o no) en el procés postadoptiu.

Si es presenten dificultats de convivència i us trobeu en aquesta situació, us podem ajudar…

Com puc millorar la comunicació amb el meu fill adolescent?

A Amalgama7 recomanem fomentar des de la infantesa  espais de diàleg, d’intercanvi, de participació activa amb els fills. Establir una bona comunicació familiar pot ser un element preventiu de l’aparició, en la infància i l’adolescència, de comportaments de risc en els àmbits familiar, escolar, sexual, social, legal… (comportaments de violència i de convivència familiar, dificultats de rendiment escolar, consum, policonsum, abús o dependència tòxica, ús abusiu de noves tecnologies i/o oci paral·litzant en general…).

Quan es considera que un adolescent necessita ajuda especialitzada?

Al nostre entedre, seran especialment susceptibles d’atenció aquells adolescents que visquin la seva adolescència des del lema: “Ho veig, ho vull, ho tinc”. Aquells que entre els conceptes de “tenir” o “ésser” optin sistemàticament per “tenir”. Aquells que manifestin un baix rendiment de la seva activitat principal (acadèmica) i que alhora facin un ús arriscat del seu temps lliure i dels seus diners de “butxaca”. Aquells que presentin trastorns des de la perspectiva biopsicològica (mèdics i/o psicopatològics) i comportaments de risc familiar (desobediència, irritabilitat, incomunicació, etc.), escolar (desobediència, baix rendiment, absentisme, etc.) o social (compres compulsives, furts, compravenda de substàncies il·legals i altres, etc.) o legal (denúncies, detencions, judicis, condemnes, etc.). Aquells que no expressen inquietud intel·lectual, ni cap interès social, polític, religiós, formatiu, i per contra planifiquen el seu temps i la seva motivació a l’entorn de conductes de risc i, per tant, autodestructives com ara el policonsum de drogues o els trastorns alimentaris, les socioaddiccions (Internet, compres compulsives i altres), identificacions sectàries (de qualsevol signe) o xenòfobes i racistes, o que simplement visquin per “la festa” com a màxima expressió de l’adopció i la identificació amb l’anomenada cultura de l’oci.

Si us trobeu amb alguna d’aquestes realitats, us podem ajudar…

Quins són els principals problemes amb què es troben les famílies amb fills adolescents?

Actualment, i segons la nostra experiència, els principals problemes amb què les famílies es troben amb els seus fills adolescents estan relacionats essencialment amb la convivència familiar, la seva acció (o inacció) respecte de les tasques domèstiques, els seus hàbits alimentaris, escolars (deures), d’oci (sobretot relacionat amb el consum abusiu de substàncies i de noves tecnologies)…

Així mateix, els pares sovint ens traslladen la seva preocupació respecte de dificultats de relació dels seus fills i filles adolescents amb el seu entorn familiar, social, acadèmic, i els quals no saben com afrontar: inseguretat, aïllament, canvis bruscos d’humor, comportaments inadequats o violents…

Si us trobeu amb alguna d’aquestes realitats, us podem ajudar…

Per què un equip interdisciplinari?

El Model Amalgama7 es basa en una atenció integral resultant de la interacció de sis àrees diferenciades: clínica, acadèmica, socioeducativa, atenció a les famílies, legal i sociolaboral. Per tant, per desplegar el seu model assistencial, Amalgama7 compta amb un equip interdisciplinari integrat per més de 100 professionals de diverses disciplines (metges, psicòlegs, psiquiatres, infermers, professors, mestres, educadors, integradors socials i monitors, advocats i altres llicenciats).

A qui s’adreça Amalgama7?

Des de 1997 ens adrecem a adolescents i joves que presenten un perfil bàsic de trastorn conductual:

 • Dificultats de convivència familiar.
 • Dificultats de rendiment escolar.
 • Consum, policonsum, abús o dependència tòxica.
 • Altres comportaments de risc en l’àmbit sexual, social i legal.
 • Ús abusiu de noves tecnologies i/o oci paralitzant en general (TV, mòbil, videojocs, Internet…).

Així mateix, ens adrecem a les seves famílies, que necessiten orientació, assessorament i, en els casos que ho precisin, atenció terapèutica. L’objectiu és aconseguir canvis en totes dues direccions, tant en l’adolescent com en els seus pares.

Per què Amalgama7?

Es fa cada cop més difícil conviure amb el vostre fill o la vostra filla? Està irritable i poc comunicatiu? Està poc motivat a l’escola? El veieu angoixat o trist sense saber per què? El veieu poc interessat i molt despistat pel que fa al seu futur? Té una actitud favorable respecte del consum d’alcohol i d’altres drogues? La seva actitud respecte dels aliments us preocupa? Considereu que abusa de velles i noves tecnologies? Es fa cada cop més difícil l’entesa entre vosaltres?…

Amalgama7 és una entitat privada i concertada amb l’Administració pública que des de l’any 1997 atén adolescents, joves i les seves famílies que pateixen alguna o algunes d’aquestes situacions. Més de 5.000 casos atesos ens avalen…

  Sol·licita més informació

  Tens dubtes? Omple el següent formulari i ens posarem en contacte.

  He llegit i accepto la política de privacitat
  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, se’ls informa que el Responsable del Tractament de les seves dades personals és Amalgama 7 i associats centre d’atenció bio-psico-social al jove i l’adolescent S.L., La Finalitat és materialitzar la relació manifestada i la legitimació és el contracte o el consentiment. No se cediran les dades a tercers ni per a altres finalitats, excepte les legalment previstes o les necessàries per materialitzar la relació contractual. Poden exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint al responsable de tractament. Més informació. Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd@amalgama7.com, o escriure a Amalgama7, Gran Via de les Corts Catalanes, 620 1r 1a, Barcelona. 08007