Ambulatori consultes externes Barcelona

Situat al cor de Barcelona, ​​es realitzen les visites informatives, d’orientació, de diagnòstic i terapèutiques, així com l’atenció individual, familiar i de grup, tant dels adolescents i joves atesos com de les seves famílies.

Avda. Gran Vía de ls Corts catalanes, 620, 1er 1a A 08007 — Barcelona


932374122

 • 1

  Amalgama7 disposa d’un Programa d’Orientació Diagnóstica innovador desenvolupat conjuntament per un equip interdisciplinari (metges, psicòlegs clínics i psiquiatres) emprant, complementàriament a la seva expertesa, instruments d’exploració diagnòstica d’última generació (analítica bioquímica, farmacogenòmica, biomarcadors de TDAH, detecció de drogues a l’orina, exploracions psicomètriques, etc.

  • Primera consulta gratuïta.
  • Les instal·lacions i els equips són Premium.
  • Finançament bancari per les famílies en condicions optimes de devolució.
 • 2

  Una vegada completat el Programa d’Orientació Diagnòstic, s’ofereix un programa d’atenció psicològic i psiquiàtric destinat als pares i al pacient. Al començament del programa treballarem la implementació d’objectius de millora, en consens entre pacient, família, i terapeuta, que seran treballats al llarg de 16 sessions en un període aproximat de 3 mesos, depenent de la periodicitat de les visites.

  • Exploracions psicopatològiques (16 individuals, per a mares i pares, i de teràpia familiar).
  • 2 exploracions psicomètriques segons valoració terapeuta:

   Ansietat+Depressió (CECAD)
   Coeficient intel·lectual (RIAS)
   Trastorns de la conducta alimentaria (imagen)
   TEA (SCQ)

  • Determinacions de drogues a l’orina.
  • Aplicació del programa de realitat virtual “Eyme”.
  • Proves específiques d’Amalgama7.
  • Informe clínic final, on s’avaluarà l’assoliment aconseguit dels objectius pactatsa l’inici del programa.
  • Les instal·lacions i els equips són Premium.
  • Finançament bancari per les famílies en condicions optimes de devolució.
 • 3

  A l’alta del pacient, des dels centres de consultes externes, de dia, o residencials, oferim un programa de 12 visites d’orientació psicològica i psiquiàtrica tant per les mares i pares com pel pacient, que inclouen noves proves psicomètriques i determinacions de drogues a l’orina, entre d’altres. A la finalització d’aquest programa es lliura un informe de l’evolució clínica del pacient.

  • Les instal·lacions i els equips són Premium.
  • Finançament bancari per les famílies en condicions optimes de devolució.
 • 4

  Aquests programes assistencials s’ofereixen en tres modalitats: presencial, semipresencial i telemàtic. Per a aquesta darrera modalitat, Amalgama7 disposa d’una plataforma que garanteix l’encriptació i, per tant, la confidencialitat de les visites realitzades. Som experts en:

  • Famílies estressades (pantallisme, cyberbullying, desmotivació escolar, etc).
  • Processos de separació i/o post-separació dels progenitors o figures parentals.
  • Programa calor i cafè. (Adreçat a mares i pares que inicien l’atenció assistencial)
  • Atenció individual (Dirigida a cada figura parental)
  • Teràpia de parella (progenitors o figures parentals).
  • Teràpia individual i/o de grup, adreçada als germans dels adolescents atesos.
  • Teràpia familiar (amb la participació de progenitors o figures parentals, i altres germans).
  • Teràpia familiar mixta (progenitors, adolescent atès i germans)
  • Escola de pares.

Preguntes més freqüents

Què puc fer si el meu fill/a està desmotivat/ada a l’escola?

La desmotivació dels alumnes és un dels problemes amb què es troba actualment l’escola. Una nova necessitat que sorgeix d’aquesta problemàtica és ensenyar els joves el gust per aprendre, oferint continguts a mida, atractius i innovadors, incentivant tant la seva capacitat de pensar com la capacitat crítica enfront de la informació que rep. Per això és important fer entendre als alumnes la utilitat pràctica dels conceptes que estudien, i oferir-los espais on puguin debatre sobre allò que els envolta i els preocupa, i relacionar-ho amb els temaris impartits a classe.

Tinc problemes de convivència amb el meu fill adoptat…

L’adolescència, com a període de trànsit entre la infància i l’edat adulta, ens ofereix per si mateixa una idea de canvi, de temporalitat, d’indefinició i, en conseqüència, de conflicte. I a aquest conflicte, l’adolescent adoptat pot afegir-hi les dificultats que es poden derivar de l’adopció, com poden ser les relatives a l’abandonament, la reconstrucció de la seva identitat, el sentiment de buit…, sentiments i dificultats que poden aparèixer (o no) en el procés postadoptiu.

Si es presenten dificultats de convivència i us trobeu en aquesta situació, us podem ajudar…

Com puc millorar la comunicació amb el meu fill adolescent?

A Amalgama7 recomanem fomentar des de la infantesa  espais de diàleg, d’intercanvi, de participació activa amb els fills. Establir una bona comunicació familiar pot ser un element preventiu de l’aparició, en la infància i l’adolescència, de comportaments de risc en els àmbits familiar, escolar, sexual, social, legal… (comportaments de violència i de convivència familiar, dificultats de rendiment escolar, consum, policonsum, abús o dependència tòxica, ús abusiu de noves tecnologies i/o oci paral·litzant en general…).

Quan es considera que un adolescent necessita ajuda especialitzada?

Al nostre entedre, seran especialment susceptibles d’atenció aquells adolescents que visquin la seva adolescència des del lema: “Ho veig, ho vull, ho tinc”. Aquells que entre els conceptes de “tenir” o “ésser” optin sistemàticament per “tenir”. Aquells que manifestin un baix rendiment de la seva activitat principal (acadèmica) i que alhora facin un ús arriscat del seu temps lliure i dels seus diners de “butxaca”. Aquells que presentin trastorns des de la perspectiva biopsicològica (mèdics i/o psicopatològics) i comportaments de risc familiar (desobediència, irritabilitat, incomunicació, etc.), escolar (desobediència, baix rendiment, absentisme, etc.) o social (compres compulsives, furts, compravenda de substàncies il·legals i altres, etc.) o legal (denúncies, detencions, judicis, condemnes, etc.). Aquells que no expressen inquietud intel·lectual, ni cap interès social, polític, religiós, formatiu, i per contra planifiquen el seu temps i la seva motivació a l’entorn de conductes de risc i, per tant, autodestructives com ara el consum de substàncies psicoactives o els trastorns alimentaris, les socioaddiccions (Internet, compres compulsives i altres), identificacions sectàries (de qualsevol signe) o xenòfobes i racistes, o que simplement visquin per “la festa” com a màxima expressió de l’adopció i la identificació amb l’anomenada cultura de l’oci.

Si us trobeu amb alguna d’aquestes realitats, us podem ajudar…

Quins són els principals problemes amb què es troben les famílies amb fills adolescents?

Actualment, i segons la nostra experiència, els principals problemes amb què les famílies es troben amb els seus fills adolescents estan relacionats essencialment amb la convivència familiar, la seva acció (o inacció) respecte de les tasques domèstiques, els seus hàbits alimentaris, escolars (deures), d’oci (sobretot relacionat amb el consum abusiu de substàncies i de noves tecnologies)…

Així mateix, els pares sovint ens traslladen la seva preocupació respecte de dificultats de relació dels seus fills i filles adolescents amb el seu entorn familiar, social, acadèmic, i els quals no saben com afrontar: inseguretat, aïllament, canvis bruscos d’humor, comportaments inadequats o violents…

Si es troben amb alguna d’aquestes realitats, els podem ajudar…

Per què un equip interdisciplinari?

El Model Amalgama7 es basa en una atenció integral resultant de la interacció de sis àrees diferenciades: clínica, acadèmica, socioeducativa, atenció a les famílies, legal i sociolaboral. Per tant, per desplegar el seu model assistencial, Amalgama7 compta amb un equip interdisciplinari integrat per més de 200 professionals de diverses disciplines (metges, psicòlegs, psiquiatres, infermers, professors, mestres, educadors, integradors socials i monitors, advocats i altres llicenciats o graduats).

A qui s’adreça Amalgama7?

Des de 1997 ens adrecem a adolescents i joves que presenten un perfil bàsic de trastorn conductual:

 • Dificultats de convivència familiar.
 • Dificultats de rendiment escolar.
 • Consum, policonsum, abús o dependència tòxica.
 • Altres comportaments de risc en l’àmbit sexual, social i legal.
 • Ús abusiu de noves tecnologies i/o oci paralitzant en general (TV, mòbil, videojocs, Internet…).

Així mateix, ens adrecem a les seves famílies, que necessiten orientació, assessorament i, en els casos que ho precisin, atenció terapèutica. L’objectiu és aconseguir canvis en totes dues direccions, tant en l’adolescent com en els seus pares.

Per què Amalgama7?

¿Se hace cada vez más difícil convivir con su hijo o hija? ¿Está irritable y poco comunicativo? ¿Está poco motivado en la escuela? ¿Lo ven angustiado o triste sin saber por qué? ¿Lo ven poco interesado y muy despistado respecto a su futuro? ¿Tiene una actitud favorable respecto al consumo de alcohol y otras drogas? ¿Su actitud respecto a los alimentos les preocupa? ¿Consideran que abusa de viejas y nuevas tecnologías? ¿Se hace cada vez más difícil el entendimiento entre ustedes?…

Amalgama7 es una entidad privada y concertada con la Administración pública que desde el año 1997 atiende a adolescentes, jóvenes y a sus familias que sufren alguna o algunas de estas situaciones. Más de 6.500 casos atendidos nos avalan…

Para más información: «Quiénes somos».

  Sol·licita més informació

  Teniu dubtes? Ompliu el següent formulari i ens posarem en contacte.

  He llegit i accepto la política de privacitat
  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, se’ls informa que el Responsable del Tractament de les seves dades personals és Amalgama 7 i associats centre d’atenció bio-psico-social al jove i l’adolescent S.L., La Finalitat és materialitzar la relació manifestada i la legitimació és el contracte o el consentiment. No se cediran les dades a tercers ni per a altres finalitats, excepte les legalment previstes o les necessàries per materialitzar la relació contractual. Poden exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint al responsable de tractament. Més informació. Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd@amalgama7.com, o escriure a Amalgama7, Gran Via de les Corts Catalanes, 620 1r 1a, Barcelona. 08007