Trastorns de la personalitat

Es tracta d’uns trets intensos i estables en el temps, que tenen el seu inici a l’adolescència, i que solen cursar en un malestar emocional i en un deteriorament de la vida quotidiana (família, escola, activitats extraescolars, relacions socials, emocionals).

Es classifiquen en tres grups: El grup A està compost pels trastorns de personalitat paranoide, esquizoide i esquizotípica. El grup B es compon dels trastorns de la personalitat antisocial, límit, histriònic i narcisista. El grup C inclou els trastorns de la personalitat evitativa, dependent i obsessivocompulsiva.

El criteri fonamental per a un diagnòstic requereix que el patró de conducta sigui persistent i provoqui un malestar clínicament significatiu, fins i tot un deteriorament en la convivència familiar, emocional o en l’activitat acadèmica i social. En molts casos les noies i els nois afectats no es consideren a si mateixos com a problemàtics o disfuncionals, per la qual cosa no tendeixen a demanar ajuda, solen ser les mares, els pares o els seus cuidadors els qui demanen atenció assistencial.

Així mateix, el diagnòstic diferencial és fonamental. Alguns trastorns psicòtics, ansiosos, depressius, d’estrès posttraumàtic o fins i tot per consum de drogues, hi poden estar relacionats. En aquest sentit, des d’Amalgama7 hem desenvolupat un Programa d’Orientació Diagnòstica (POD), on no només s’explora l’adolescent, sinó també la família o els cuidadors principals. Complementàriament a un equip interdisciplinari expert (metges, psicòlegs clínics i psiquiatres), es disposa d’una bateria d’instruments diagnòstics d’última generació.

Complementàriament, es disposa també d’una xarxa assistencial pròpia i molt especialitzada formada per: Centres de Consultes Externes (urbans), Centres de dia (urbans) i Residencials rurals i urbans (Escoles Terapèutiques). Es tracta que els nois i les noies atesos continuïn els seus estudis reglats obligatoris o postobligatoris i que no abandonin o es vinculin de nou a diverses activitats esportives i socioeducatives pensades, especialment, per a elles i ells.

    Sol·licita més informació

    Teniu dubtes? Ompliu el següent formulari i ens posarem en contacte.

    He llegit i accepto la política de privacitat
    INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, se’ls informa que el Responsable del Tractament de les seves dades personals és Amalgama 7 i associats centre d’atenció bio-psico-social al jove i l’adolescent S.L., La Finalitat és materialitzar la relació manifestada i la legitimació és el contracte o el consentiment. No se cediran les dades a tercers ni per a altres finalitats, excepte les legalment previstes o les necessàries per materialitzar la relació contractual. Poden exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint al responsable de tractament. Més informació. Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd@amalgama7.com, o escriure a Amalgama7, Gran Via de les Corts Catalanes, 620 1r 1a, Barcelona. 08007