• Centres de consultes externes

ELS CENTRES DE CONSULTES EXTERNES:

Amalgama7 disposa d’una xarxa assistencial pròpia formada per: Centres de Consultes Externes, Centres de dia i Centres Residencials (Rurals i Urbans), tots especialitzats en l’atenció d’adolescents, joves i les seves famílies.

Situats al cor de les ciutats de Madrid i de Barcelona, es fan les visites informatives, d’orientació, de diagnòstic i terapèutiques; així com també l’atenció individual, familiar i de grup, tant dels adolescents atesos com de les seves famílies.

Complementàriament, des dels centres de consultes externes, es programen i es duen a terme tallers i cursos de prevenció i formació adreçats a alumnes de primària i secundària i a diferents col·lectius professionals com els de l’ensenyament, la salut i l’atenció social. Així mateix, es duen a terme diversos estudis de recerca, i a partir dels convenis vigents amb diferents universitats estatals i internacionals, es concerten les assignatures pràctiques de grau, de postgrau i de màster amb diverses facultats i especialitats universitàries, entre elles, psiquiatria, psicologia clínica, infermeria, educació i treball social, magisteri, activitats psicoesportives, criminologia, etc.