• Escola Terapèutica Valldaura

   Necessites ajuda?

   He llegit i accepto la política de privacitat
   INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, se’ls informa que el Responsable del Tractament de les seves dades personals és Amalgama 7 i associats centre d’atenció bio-psico-social al jove i l’adolescent S.L., La Finalitat és materialitzar la relació manifestada i la legitimació és el contracte o el consentiment. No se cediran les dades a tercers ni per a altres finalitats, excepte les legalment previstes o les necessàries per materialitzar la relació contractual. Poden exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint al responsable de tractament. Més informació. Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd@amalgama7.com, o escriure a Amalgama7, Gran Via de les Corts Catalanes, 620 1r 1a, Barcelona. 08007

  Escola terapèutica Valldaura: terapia, escola molt especialitzada i activitats en plena naturalesa

  L’Escola Terapèutica de Valldaura ofereix teràpia, escola i activitats educatives molt especialitzades adreçades a nois i noies que poden presentar conductes disruptives en l’àmbit familiar (desobediència, violència filioparental…), escolar (apatia, baixos rendiments acadèmics…), extraescolar (desmotivació, discontinuïtat…), o altres comportaments de risc com ara policonsum de drogues, desordres alimentaris, abús de noves tecnologies… o bé que presenten trastorns conductuals i/o patologia dual.

  Ubicada al Berguedà (Barcelona), aquest antic monestir cistercenc del S. XII, de més de 2500 metres quadrats d’espai útil, ha estat recuperat per a les activitats d’atenció terapèutica i educativa dels nois i noies residents. Disposa també de serveis de cuina, neteja i bugaderia propis, aules i espais escolars interiors i exteriors, pista poliesportiva, piscina natural, zona de pícnic, etc.

  Serveis que s’ofereixen a l’escola terapèutica de Valldaura

  Seleccionar…
  Serveis que s’ofereixen a l’escola terapèutica de Valldaura Una alimentació sana i equilibrada L’escola: un dels nostres trets diferencials Intervenció clínica: atesos per un equip interdisciplinari Més enllà de les activitats extraescolars Cap a una inserció sociolaboral Un suport legal especialitzat

  Molts dels adolescents i joves que atenem no han consolidat fins ara alguns hàbits bàsics d’autonomia personal. Tenir cura de la pròpia habitació, roba, dutxar-se o rentar-se diàriament les dents pot ser un repte no assolit encara. Tot i que Valldaura disposa de serveis externs de bugaderia i neteja, des del primer dia els residents es responsabilitzen de la seva roba, de parar i desparar la taula, i de tenir cura dels espais propis i comuns.

  Valldaura disposa de cuina pròpia supervisada dietèticament i adaptada a les característiques de cada resident (intoleràncies, alèrgies, dietes específiques…). Considerem que una alimentació sana, diversa i equilibrada esdevé una peça clau en el desenvolupament del resident i pot contribuir notablement al seu procés terapèutic.

  L’escola és un instrument clau en el MODEL TERAPÈUTIC D’AMALGAMA7. Els nostres objectius són que els alumnes facin front a la desmotivació, tornin a encarrilar els estudis i millorin els resultats acadèmics. En aquest sentit, i a partir de les directrius i en conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, elaborem continguts a mida, atractius i motivadors que faciliten un aprenentatge més lúdic i participatiu.

  Els estudiants de Valldaura tenen assignat un tutor acadèmic que atén també, si escau, les famílies en tutories trimestrals. Poden cursar estudis obligatoris (ESO), postobligatoris i rebre reforç escolar.

  Des del context d’un equip divers format per psicòlegs clínics, metges, psiquiatres i infermers, cada resident té assignat un tutor clínic que coordina els serveis de consultes individuals, teràpies de grup, interconsultes, tallers psicoeducatius, dinàmiques psicoterapèutiques… Els objectius són que el resident identifiqui i prengui consciència dels seus comportaments disfuncionals, minimitzi les situacions de risc i millori les relacions familiars.

  Les activitats que es realitzen al CTE Valldaura s’emmarquen en els àmbits de l’esport, la natura, la cultura, l’educació i el lleure. Així mateix, som pioners en l’adopció i desenvolupament d’algunes d’elles, com és el cas dels tallers de circ social. La realització d’aquest ampli i divers ventall d’activitats té com a objectius: fer front a la desmotivació, afavorir l’aprenentatge de valors, d’habilitats, i l’autosuperació.

  La principal finalitat és desvetllar l’interès per l’aprenentatge d’hàbits, com ara la puntualitat, la constància i el respecte, que poden esdevenir clau a l’hora d’incorporar-se al mercat laboral. A Valldaura es realitzen diverses activitats sociolaborals com ara jardineria, horticultura… Alhora, Amalgama7 dóna suport a la Fundació Portal (www.fundacioportal.org) en la seva tasca d’endegar empreses d’inserció laboral.

  Sovint, els adolescents, joves i les seves famílies es troben en situacions diverses com ara: violència psicològica o física dels fills cap als pares, germans, avis o altres familiars; multes per possessió de substàncies il·legals, consum a la via pública, vandalisme, grafits, citacions judicials, processos de separació i de postseparació dels pares… En aquest sentit, Amalgama7 ofereix un servei d’orientació, d’assessorament i d’atenció legal.

  Instal·lacions i serveis

  Les escoles terapèutiques d’Amalgama 7 disposen de les homologacions i les autoritzacions corresponents per part dels departaments de Salut, Educació i Serveis Socials de les administracions públiques competents.

  Contacta per a més informació

  Resultats terapèutics i acadèmics obtinguts 2022/2023

  Veure tot
  67.15% d’èxit, valorat dos anys després de l’alta terapèutica a partir del diagnòstic psicopatològic
  77.64% d’èxit, valorat dos anys després de l’alta terapèutica per consum de drogues
  83.8% d’èxit, en relació als alumnes que han aprovat els seus estudis obligatoris i post-obligatoris

  Preguntes freqüents

  Què puc fer si el meu fill/a està desmotivat/ada a l’escola?
  La desmotivació dels alumnes és un dels problemes amb què es troba actualment l’escola. Una nova necessitat que sorgeix d’aquesta problemàtica és ensenyar els joves el gust per aprendre, oferint continguts a mida, atractius i innovadors, incentivant tant la seva capacitat de pensar com la capacitat crítica enfront de la informació que rep. Per això és important fer entendre als alumnes la utilitat pràctica dels conceptes que estudien, i oferir-los espais on puguin debatre sobre allò que els envolta i els preocupa, i relacionar-ho amb els temaris impartits a classe.
  Tinc problemes de convivència amb el meu fill adoptat…

  L’adolescència, com a període de trànsit entre la infància i l’edat adulta, ens ofereix per si mateixa una idea de canvi, de temporalitat, d’indefinició i, en conseqüència, de conflicte. I a aquest conflicte, l’adolescent adoptat pot afegir-hi les dificultats que es poden derivar de l’adopció, com poden ser les relatives a l’abandonament, la reconstrucció de la seva identitat, el sentiment de buit…, sentiments i dificultats que poden aparèixer (o no) en el procés postadoptiu.

  Si es presenten dificultats de convivència i us trobeu en aquesta situació, us podem ajudar…

  Com puc millorar la comunicació amb el meu fill adolescent?

  A Amalgama7 recomanem fomentar des de la infantesa  espais de diàleg, d’intercanvi, de participació activa amb els fills. Establir una bona comunicació familiar pot ser un element preventiu de l’aparició, en la infància i l’adolescència, de comportaments de risc en els àmbits familiar, escolar, sexual, social, legal… (comportaments de violència i de convivència familiar, dificultats de rendiment escolar, consum, policonsum, abús o dependència tòxica, ús abusiu de noves tecnologies i/o oci paral·litzant en general…).

  Quan es considera que un adolescent necessita ajuda especialitzada?

  Al nostre entedre, seran especialment susceptibles d’atenció aquells adolescents que visquin la seva adolescència des del lema: “Ho veig, ho vull, ho tinc”. Aquells que entre els conceptes de “tenir” o “ésser” optin sistemàticament per “tenir”. Aquells que manifestin un baix rendiment de la seva activitat principal (acadèmica) i que alhora facin un ús arriscat del seu temps lliure i dels seus diners de “butxaca”. Aquells que presentin trastorns des de la perspectiva biopsicològica (mèdics i/o psicopatològics) i comportaments de risc familiar (desobediència, irritabilitat, incomunicació, etc.), escolar (desobediència, baix rendiment, absentisme, etc.) o social (compres compulsives, furts, compravenda de substàncies il·legals i altres, etc.) o legal (denúncies, detencions, judicis, condemnes, etc.). Aquells que no expressen inquietud intel·lectual, ni cap interès social, polític, religiós, formatiu, i per contra planifiquen el seu temps i la seva motivació a l’entorn de conductes de risc i, per tant, autodestructives com ara el policonsum de drogues o els trastorns alimentaris, les socioaddiccions (Internet, compres compulsives i altres), identificacions sectàries (de qualsevol signe) o xenòfobes i racistes, o que simplement visquin per “la festa” com a màxima expressió de l’adopció i la identificació amb l’anomenada cultura de l’oci.

  Si us trobeu amb alguna d’aquestes realitats, us podem ajudar…

  Quins són els principals problemes amb què es troben les famílies amb fills adolescents?

  Actualment, i segons la nostra experiència, els principals problemes amb què les famílies es troben amb els seus fills adolescents estan relacionats essencialment amb la convivència familiar, la seva acció (o inacció) respecte de les tasques domèstiques, els seus hàbits alimentaris, escolars (deures), d’oci (sobretot relacionat amb el consum abusiu de substàncies i de noves tecnologies)…

  Així mateix, els pares sovint ens traslladen la seva preocupació respecte de dificultats de relació dels seus fills i filles adolescents amb el seu entorn familiar, social, acadèmic, i els quals no saben com afrontar: inseguretat, aïllament, canvis bruscos d’humor, comportaments inadequats o violents…

  Si us trobeu amb alguna d’aquestes realitats, us podem ajudar…

  Per què un equip interdisciplinari?

  El Model Amalgama7 es basa en una atenció integral resultant de la interacció de sis àrees diferenciades: clínica, acadèmica, socioeducativa, atenció a les famílies, legal i sociolaboral. Per tant, per desplegar el seu model assistencial, Amalgama7 compta amb un equip interdisciplinari integrat per més de 100 professionals de diverses disciplines (metges, psicòlegs, psiquiatres, infermers, professors, mestres, educadors, integradors socials i monitors, advocats i altres llicenciats).

  A qui s’adreça Amalgama7?

  Des de 1997 ens adrecem a adolescents i joves que presenten un perfil bàsic de trastorn conductual:

  • Dificultats de convivència familiar.
  • Dificultats de rendiment escolar.
  • Consum, policonsum, abús o dependència tòxica.
  • Altres comportaments de risc en l’àmbit sexual, social i legal.
  • Ús abusiu de noves tecnologies i/o oci paralitzant en general (TV, mòbil, videojocs, Internet…).

  Així mateix, ens adrecem a les seves famílies, que necessiten orientació, assessorament i, en els casos que ho precisin, atenció terapèutica. L’objectiu és aconseguir canvis en totes dues direccions, tant en l’adolescent com en els seus pares.

  Per què Amalgama7?

  Es fa cada cop més difícil conviure amb el vostre fill o la vostra filla? Està irritable i poc comunicatiu? Està poc motivat a l’escola? El veieu angoixat o trist sense saber per què? El veieu poc interessat i molt despistat pel que fa al seu futur? Té una actitud favorable respecte del consum d’alcohol i d’altres drogues? La seva actitud respecte dels aliments us preocupa? Considereu que abusa de velles i noves tecnologies? Es fa cada cop més difícil l’entesa entre vosaltres?…

  Amalgama7 és una entitat privada i concertada amb l’Administració pública que des de l’any 1997 atén adolescents, joves i les seves famílies que pateixen alguna o algunes d’aquestes situacions. Més de 5.000 casos atesos ens avalen…