Valors i missió

Amalgama7 és una empresa familiar on prioritzem les persones, els equips i les instal·lacions. Un projecte que no té sentit si no es des d’un esperit de servei i des d’un ferm compromís d’oferir el millor de nosaltres mateixos, cadascú́des del seu ofici i amb reiterat amor i voluntat d’esmena.

La nostra missió és atendre adolescents i joves que presenten comportaments inestables i/o de risc en els àmbits més immediats, com ara el familiar, l’escolar i el social; així com a les seves famílies, ja que entenem que en una situació de conflicte convivencial entre mares, pares i fills cal una intervenció terapèutica que impliqui canvis de millora globals.

Necessiteu ajuda?

Contacteu amb nosaltres i us assessorarem i resoldrem tots els vostres dubtes