• Equip professionals d’Amalgama7

    Amalgama7 compta amb un equip de més de 180 professionals de diverses disciplines: metges, psicòlegs clínics, psiquiatres, infermeria, professors, educadors, integradors socials, terapeutes ocupacionals, monitors, advocats, administratius i altres professionals de serveis generals (cuina, manteniment, neteja , bugaderia, etc.).

    Amalgama7 disposa d’un equip vocacional, cohesionat i amb experiència al servei dels adolescents, joves i les seves famílies.

Equip de direcció

Direcció General
Montserrat Magrané i Delfin
Prof. Màster Psicopatologia Infanto-Juvenil
Treballadora Social nº Col·legiada 3764

Direcció Clínica
Jordi Royo i Isach
Prof. Màster Psicopatologia Infanto-Juvenil
Psicòleg Clínic
Nº Col·legiat 2407

Gerència i Departament Legal
Judit Carreras i Tort
Advocadessa esp, per la jurisdicció de menors
Nº Col·legiada 38449

Direcció Àrea Medico-psiquiàtrica
Ramon Martí i Montraveta
Psiquiatra Infanto-Juvenil
Nº Col·legiat 19589

Direcció Coordinació Escoles Terapèutiques i Educatives
Ma Àngels Feliu i Zapata
Psicòloga Máster en Psicologia Clínica i de la Salut
Nº Col·legiada 15471

Coordinació Acadèmica Escoles Terapèutiques
Lourdes Clavé i Ferré
Mestre d’educació Infantil especialitzada en educació inclusiva.
Máster en formació del professorat i en psicopedagogia.

Coordinació Socioeducativa Escoles Terapèutiques
Ramon Vilà i Pujol
Llicenciat en Geografia i Història. Màster en formació del professorat.
I Grau Superior d’Esports

Coordinació Primera Acollida a Famílies i Atenció al Professional
Manuel Sánchez Cuéllar
Educador Social. Máster en mediació familiar.
Nº Col·legiat: 8045

Centre de Consultes Externes de Barcelona

Direcció Clínica
Cristina Baliarda i Hernández
Psicòloga Màster en Drogodependències
Nº Col·legiada: 16178

Coordinació Programes de Formació
Silvia Gómez Estrada
Psicòloga Màster en Psicopatologia Infanto-Juvenil
Nº Col·legiada: 10188

Coordinació I+D+I
Isabel Busquets i Rams
Psicòloga General Sanitària
Nº Col·legiada: 23011

Departaments Logístics

Àrea d’assessorament jurídic
Jaume Farguell i Guixè
Advocat
Nº Col·legiat 23 735 ICAB

Àrea Administrativa
Jordi Jané i San

Àrea de Recursos Humans
Mónica Leal Navarro

Escola terapèutica i educativa Amalgama7 Madrid

Direcció Residencial
Maria Boixader i Rivas
Directora de Centres de Serveis Socials
Nº Col·legiada: 6339

Direcció Clínica
David Martínez Arias
Psicòleg General Sanitari. Expert en intervenció socioeducativa amb adolescents amb trastorns de conducta
Nº Col·legiat: M-32469

Direcció Àrea Mèdic-Psiquiàtrica
Cristina Martín Álvarez
Psiquiatra Infanto-Juvenil
Nº Col·legiada: 282869838

Coordinació Consultes Externes i Centre de Dia
Maria Encarnación Domínguez Ballesteros
Psiquiatra Infanto-Juvenil i Neuròloga
Nº Col·legiada: 280605859

Coordinació Acadèmica
Laura Blázquez Hernández
Pedagoga. Máster de professorat d’orientació educativa

Escola Terapèutica i Educativa E.T.E. Can Ros

Direcció Clínica
Guillem Royo i Magrané
Psicòleg General Sanitari
Nº Col·legiat: 28184

Direcció Àrea Mèdic-psiquiàtrica
Adela Masana i Marin
Psiquiatra Infanto-Juvenil
Nº Col·legiada: 3641

Josep Masip i Vidal
Medicina Familiar i Comunitària. Màster en prevenció de riscos laborals.
Nº Col·legiat: 18035

Direcció Acadèmica
Lourdes Clavé i Ferré
Mestre d’educació Infantil especialitzada en educació inclusiva.
Màster en formació del professorat i en psicopedagogia.

Direcció Socioeducativa
Ramon Vilà i Pujol
Llicenciat en Geografia i Història. Màster en formació del professorat.
I Grau Superior d’Esports

Jonathan Vázquez i López
Director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Sots-direcció Residencial
Zoe Aliqué i Palacios
Enginyera Tècnica Industrial. Màster en Administració i Direcció d’Empreses

Escola Terapèutica i Educativa E.T.E. Valldaura

Direcció Clínica
Óscar Fernández-Pola i Garrido
Psicòleg Clínic
Nº Col·legiat: 2859

Direcció Àrea Mèdico-psiquiàtrica
Laura Plans i Pujol
Psiquiatra Infanto-Juvenil
Nº Col·legiada: 46990

Ignasi Caldera i Macarro
Medicina General i Cirurgia
Nº Col·legiat: 25578

Coordinació Acadèmica
Joan Pons i Coromines
Enginyer Tècnic Forestal. Màster en Formació del Professorat

Direcció Àrea Socioeducativa
Àurea Palacios i Quiñonero
Directora d’Activitats en el Lleure Infantil i Juvenil

Escola Terapèutica de Suport a la Inserció Laboral. Mas Valldaura Nou

Direcció
Laura de Santos i García
Llicenciada en Geografia i Història. Màster en Formació del Professorat.

Necessiteu ajuda?

Contacteu amb nosaltres i us assessorarem i resoldrem tots els vostres dubtes