Taller sobre adolescents i joves a l’Escola Lexia

Dimecres 12 de desembre de 2018, l’equip clínic d’Amalgama7 va impartir el taller “Adolescents i joves amb comportaments de risc, trastorns de conducta o patologia dual: una proposta d’intervenció terapèutica i educativa” a l’Escola Lexia de Barcelona.

El taller, que va versar sobre el model d’intervenció d’Amalgama7 en adolescents i joves i les seves famílies, va estar adreçat a pares i mares d’alumnes i professionals de l’Escola.