Setmana de tutories acadèmiques

La setmana de l’11 al 15 de desembre de 2017 s’han dut a terme les tutories acadèmiques corresponents a la primera avaluació del curs 2017-18 d’Amalgama-7.

A les tutories, que tenen lloc al centres sociosanitaris ambulatoris de Barcelona i Madrid, i estan adreçades als pares o familiars dels nois i noies atesos a les escoles terapèutiques i en règim de centre de dia d’Amalgama7, l’equip acadèmic fa una valoració general d’aquest primer trimestre, alhora que orienta les famílies sobre el futur acadèmic dels seus fills durant el curs.