Conferència sobre consum de tabac, alcohol i cànnabis a l’Escola Súnion de Barcelona

Dilluns 29 de maig, Jordi Royo i Isach, director clínic d’Amalgama7, va impartir la conferència “Consum de tabac, alcohol i cànnabis en adolescents i joves” a l’Escola Súnion de Barcelona, destinada principalment als pares i mares d’alumnes d’educació secundària.

Aquesta conferència va abordar el consum de les drogues més prevalents entre els adolescents i joves actuals, l’edat de consum de les quals va en descens els darrers anys, i va obrir un debat molt actiu per plantejar quines són les conseqüències i com podem controlar, minimitzar o evitar-ne el consum.