El Clúster de Salut Mental de Catalunya a Amalgama7

El Clúster de Salut Mental de Catalunya (CSMC) va iniciar la seva activitat l’any 2015 amb l’objectiu d’oferir a les persones que pateixen malalties mentals i a les seves famílies un espai on convergeixin la investigació, l’ensenyament i el guariment d’aquestes patologies. Actualment està presidit pel Dr. Pere Bonet i Dalmau.

El CSMC està estructurat en diverses comissions. Amalgama7 forma part, amb altres entitats associades, de la Comissió de Comunicació del Clúster. En aquest sentit, el proppassat dimecres 31 de maig, aquesta comissió es va reunir a l’auditori del centre sociosanitari ambulatori d’Amalgama7 per tal, entre d’altres, de dissenyar i revisar les línies estratègiques d’acció del Clúster per al segon semestre de 2017.