Claus de la pandèmia del nou coronavirus: origen, transmissió, clínica…

Des d’Amalgama7, com a actor sanitari que som, ens sentim amb la responsabilitat de transmetre informació veraç i transparència sobre la situació actual causada per l’expansió del nou coronavirus SARS-CoV-2, causant de la COVID-19.

En aquest sentit, el Dr. Josep Masip Vidal, metge de família i comunitari, ens explica les principals claus de l’actual pandèmia:


Origen: molt probablement és una zoonosi, és a dir, malaltia de transmissió originada a partir d’un reservori animal (rat-penat) i amb un possible hoste intermediari no identificat clarament encara.

Transmissió: contagi inicial probable d’animal a home. Actualment, transmissió efectiva de persona a persona per via respiratòria (petites gotes buco-nasals que es generen quan: esternudem, estosseguem, altres) i per contacte amb superfícies inanimades contaminades. Probablement el contagi requereix un contacte proper (1-2 m. de distància) i relativament perllongat en el temps. La majoria dels contagis ho són a partir de pacients simptomàtics. No es descarta el possible contagi en casos asimptomàtics i en període d’incubació.

Període d’incubació: en el 95% dels casos està entre 5-7 dies.

Clínica: quadres respiratoris comuns amb febre i tos seca, pneumònia de patró viral, insuficiència respiratòria. La majoria dels casos es donen en pacients entre 30 i 80 anys d’edat.

Percentatge de casos lleus: 80%. Els casos greus són un 15% i els molt greus un 5%.

Grups de més risc de malaltia greu: persones d’edat avançada (més de 60 anys) amb patologia de base pulmonar o d’altres malalties cròniques.

Tractament específic: no n’hi ha. En els casos greus s’estan fent servir, de forma experimental, fàrmacs antivirals.

Vacuna: ara mateix no n’hi ha. És poc probable que hi hagi cap vacuna efectiva abans de 12 mesos, però s’han iniciat investigacions per intentar assolir aquest repte en la major brevetat.

Dr. Josep Masip i Vidal

Metge de família i comunitari

Col·legiat número 18.035