Quines mesures pren Amalgama7 per frenar l’expansió del coronavirus?

Des d’Amalgama7 portem més de 20 anys cuidant de la salut mental i el benestar psicològic dels joves i les seves famílies. Davant l’actual situació de salut pública, Amalgama7 té més cura que mai del benestar dels seus pacients i usuaris. Per això, davant les mesures excepcionals preses per les autoritats, hem reorganitzat els nostres serveis d’atenció al públic, amb l’objectiu de continuar oferint un servei de qualitat i una atenció constant a les famílies.

A més, volem compartir quines mesures de prevenció i higiene s’han estat prenent i es continuen prenent en tots els nostres centres, incloses les escoles terapèutiques rurals, per tal de garantir el benestar de tots i cadascun dels nostres pacients i dels treballadors. Aquest és un resum dels protocols aplicats.

 

Protocol d’espais generals:

– Retirada de tots els elements d’ús comú:

 • Revistes
 • Material publicitari i de màrqueting: cartelleria, fulletons, bolígrafs, calendaris, etc. Si són necessaris, s’ofereixen en recepció.
 • Material d’oficina compartit: bolígrafs, elements d’escriptura, folis, etc.
 • Si es requereix fer ús d’aquests elements, s’assegura una correcta higiene i/o reciclatge després del seu ús.

 

Protocol de treballadors:

– Respecte al rentat de mans:

 • Rentat de mans en entrar i sortir del centre, així com abans i després de cada visita o consulta.
 • Habilitació de punts de dispensació de gel hidroalcohòlic.
 • En la mida que sigui possible, s’evita el contacte proper amb les persones amb què es té visita.

– Respecte a la neteja dels espais:

 • Es netegen els espais de contacte després de cada visita (siguin de pacients, familiars, companys de treball, o qualsevol altra persona que faci ús de l’espai i que no sigui usuària habitual del mateix). Aquesta neteja inclou poms, taules, etc.
 • Cada espai disposa d’un producte de neteja desinfectant amb difusor per netejar els espais, així com draps.

– Respecte a les visites:

 • El personal els indica que es rentin les mans a l’entrada, així com a la sortida.
 • Si la persona és un treballador extern, se li recorda que utilitzi guants de làtex mentre treballi a les instal·lacions d’Amalgana7. Per tal de poder fer-se, es disposa de caixes de guants de làtex.
 • Se segueix adequadament el registre de visites.
 • Si la visita fa ús dels banys, s’assegura que utilitzi en banys i poms el producte de neteja desinfectant disposat.

 

Protocol per als pacients i usuaris:

 • Es demana el rentat de les mans en l’entrada i sortida dels recursos d’Amalgama7.
 • Es demana l’ús dels productes de neteja desinfectants disposats en els banys després del seu ús.
 • S’utilitzen cartells informatius situats a llocs visibles en els espais en què es fa ús dels diferents estris i eines de neteja i higiene.

 

Protocol per als treballadors de les empreses externes:

 • S’obliga al rentat de mans a l’entrada i sortida de les instal·lacions.
 • Si es lliura paqueteria, el treballador la recull amb guants de làtex, i s’assegura d’eliminar els diferents elements d’embalatge de manera segura.
 • Si el treballador extern fa treballs dins del recinte, ha de fer servir en tot moment guants de làtex.
 • El treballador extern omplirà de manera adequada el registre d’entrada de personal extern.