Quins són els dispositius assistencials d’Amalgama7?

Amalgama7 disposa d’una xarxa assistencial pròpia formada per centres de consultes externes (ambulatoris) a Barcelona i Madrid, i per centres de dia i residencials (escoles terapèutiques), rurals i urbanes, a Catalunya, homologats com a centres sociosanitaris especialitzats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, inscrits en el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris d’aquest departament, i en el Registre d’entitats, serveis i establiments socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com a centres sociosanitaris ambulatoris i residencials i de suport per a la reinserció social.

Per a més informació: