Què són els trastorns de conducta?

Es tracta d’un conjunt de comportaments, principalment d’origen a la infància i l’adolescència, que aglutina una sèrie de trastorns diversos que es manifesten principalment en forma d’impulsivitat, inestabilitat emocional i manca d’atenció, i que suposen una incapacitat per adaptar-se i respondre a les demandes familiars-socials i/o per seguir les normes i pautes de comportament que la majoria accepta.

Per a més informació sobre trastorns de conducta en adolescents: “Trastorns de conducta”.

Abrir chat