Què és la violència de gènere?

Segons la definició consensuada per l’ONU (en la resolució 48/104 de 20 de desembre de 1993), es considera violència de gènere “qualsevol acte de violència basat en el gènere que té com a resultat possible o real un dany físic, sexual o psicològic, incloses les amenaces, la coerció o la privació arbitrària de la llibertat, bé succeeixi a la vida pública o a la vida privada”.

Abrir chat