Què és el phising?

És una modalitat d’estafa. L’objectiu radica en l’obtenció de dades, claus, comptes bancaris, números de targeta de crèdit, identitats, etc. d’un usuari. Dades que posteriorment seran utilitzades de forma fraudulenta. Per bé que la víctima acostuma a ser un adult, també ho pot ser un adolescent.

Aquesta pràctica se sol realitzar mitjançant la suplantació d’una entitat pública o privada, fent creure a la víctima que les dades que proporciona aniran destinades a l’esmentada entitat. Els canals utilitzats són diversos: un simple SMS, un correu electrònic, una trucada o una carta sol·licitant dades…

Per a més informació: “Noves tecnologies”.