Què és la Fundació Privada Portal?

La Fundació Privada Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies, és una entitat de solidaritat humana, sense ànim de lucre, que té com a objectius bàsics:

  • Impulsar i promoure actuacions dirigides a la prevenció i a l’assistència de famílies amb membres afectats per trastorns psicosocials o sotmesos a greus situacions de risc.
  • Impulsar i promoure el tractament de persones joves amb problemes de consum de drogues, amb especial atenció a la patologia dual.
  • Promoure espais residencials per al tractament de persones afectades per patologia dual, en els quals es portin a terme tractaments socioterapèutics i seguiments psicoterapèutics.
  • Donar suport a les famílies i persones descrites en els dos primers apartats mitjançant l’atorgament de beques d’assistència i residència en els àmbits d’actuació propis o concertats de la Fundació.
  • Col·laborar amb altres entitats la finalitat de les quals coincideixin amb les de la Fundació.

Per a més informació: Fundació Privada Portal

Abrir chat