Què és l’Escola de pares d’Amalgama7?

És un servei destinat a les famílies consistent en una atenció setmanal de grup en què s’ofereix, de forma alterna, un retorn de l’evolució dels nois i noies residents o en règim de centre de dia, i sessions de formació sobre aspectes relatius a comportaments de risc, trastorns de conducta en adolescents i joves i dificultats d’entesa familiar. L’Escola de pares es realitza als centres de consultes externes (ambulatoris) de Barcelona i Madrid.