En quins casos de fracàs o absentisme escolar és recomanable l’ingrés en una escola terapèutica?

El Model d’Amalgama7 té dos tipus d’escola:

  • El primer és l’escola terapèutica amb espai residencial, on es recomana l’ingrés de nois i noies que necessiten un major grau de contenció i separació de l’entorn, que presenten comportaments que limiten el seu desenvolupament biopsicosocial.
  • Disposem també d’una escola terapèutica situada al centre de Barcelona en règim de Centre de Dia, on atenem alumnes que continuen el seu procés provinents d’una de les nostres escoles terapèutiques residencials i aquells que presenten conductes sobretot relacionades amb la pèrdua de motivació i d’interès per les matèries que es donen a l’escola

Per a més informació: “Área académica”.

Abrir chat