Com és l’equip d’Amalgama7?

Es tracta d’un equip interdisciplinari format per més de 100 professionals de diverses disciplines (metges, psicòlegs, psiquiatres, infermers, treballadors socials, professors, mestres i llicenciats, educadors i monitors). A Amalgama7, els diversos professionals dels equips clínic, acadèmic i socioeducatiu intercanvien punts de vista i opinions, i debaten i decideixen les opcions terapèutiques que es consideren més adequades en cada cas.

Per a més informació: “Un equip interdisciplinari”.