IV Jornada tècnica de prevenció i d’atenció a adolescents en risc

El proper 19 d’octubre de 2017 està prevista la celebració a l’Auditori de Cosmocaixa Barcelona de la IV Jornada de prevenció i d’atenció a adolescents en risc, sota el títol “L’adopció: factor de protecció o factor de risc?… 18 anys després!”, organitzada per la Fundació Privada Portal, de suport a adolescents i joves amb patologia dual i les seves famílies, i amb la direcció tècnica d’Amalgama7, amb una assistència prevista de 350 professionals. Aquesta jornada tècnica és de caràcter gratuït prèvia invitació.

La darrera edició, que duia el títol “Adolescents amb trastorns de conducta: malalts o mal educats?”, va tractar el tema dels trastorns de conducta en adolescents i joves principalment centrant-se en els àmbits de la salut, l’ensenyament i la família. En aquesta quarta edició, proposem debatre al respecte dels adolescents adoptats, i les seves famílies, un cop aquests han arribat a la majoria d’edat.

A dia d’avui, comptem amb la confirmació de participants en representació de diverses administracions (Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, d’Ensenyament i de Salut, de la Generalitat de Catalunya…); centres i ens de caràcter assistencial (Corporació Sanitària Pac Taulí, Clúster de Salut Mental de Catalunya, Fundació Vidal i Barraquer, Cria Familia, programa Recurra-GINSO, ITA…), entitats del tercer sector social (Addif, La voz de los adoptados, CORA…) i hi tindran una participació especial joves adoptats i famílies adoptives.

Per a més informació, contacteu amb nosaltres.