IV Jornada tècnica de prevenció i d’atenció a adolescents en risc

El proper 19 d’octubre de 2017 està prevista la celebració a l’Auditori de Cosmocaixa Barcelona de la IV Jornada de prevenció i d’atenció a adolescents en risc, amb el títol “L’adopció: factor de protecció o factor de risc? … 18 anys després!”, organitzada per la Fundació Privada Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies, i amb la direcció tècnica d’Amalgama7, i amb una assistència prevista de 350 professionals. Aquesta jornada tècnica és de caràcter gratuït prèvia invitació.

L’última edició, que portava per títol “Adolescents amb trastorns de conducta: malalts o mal educats?”, va tractar el tema dels trastorns de conducta en adolescents i joves principalment centrant-se en els àmbits de la salut, l’educació i la família. En aquesta quarta edició, proposem debatre sobre els adolescents adoptats, i les seves famílies, un cop aquests han arribat a la seva majoria d’edat.

A dia d’avui, comptem amb la confirmació de tots els ponents participants a les taules de debat, així com també de la major part dels experts convidats. A més, disposem de la col·laboració d’entitats de caràcter social, universitats, col·legis professionals, entitats del tercer sector i centres i ens de caràcter assistencial, com ara les fundacions Obra Social La Caixa, Fundació FC Barcelona, Fundació Miguel Torres, Fundació Vidal i Barraquer; col·legis professionals: Col·legi de Periodistes de Catalunya, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Col·legi d’Educadores i educadors Socials de Catalunya, Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona; entitats del tercer sector: Càritas Diocesana de Barcelona; el Clúster de Salut Mental de Catalunya, i altres entitats com Nestlé Health Science, Otsuka, Lundbeck oTV3.