IV Jornada d’Immersió Estratègica del Clúster de Salut Mental de Catalunya

El proppassat dimarts 30 d’octubre de 2018 Amalgama7, va participar a la IV Jornada d’Immersió Estratègica del Clúster de Salut Mental de Catalunya (CSMC), que va tenir lloc a l’auditori de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona.

La directora general d’Amalgama7, Montse Magrané, junt amb Josep M. Fábregas, director general de Clínicas Cita, va moderar la taula “Oportunitats de negoci en salut mental”.

En aquesta edició, a més a més de debatre les línies de futur del CSMC, també es farà públic el Llibre blanc d’intervenció primerenca en psicosi.

La Immersió Estratègica és la jornada anual de referència del CSMC que reuneix empreses i entitats de tota la cadena de valor per reflexionar en clau estratègica i promoure les xarxes relacionals entre les empreses que conformen la Salut Mental.

Per a més informació: web del Clúster de Salut Mental de Catalunya