CTE Can Ros – Fem Francolí amb l’Associació Aurora

El passat dissabte 1 de juny un grup de residents de l’Escola Terapèutica i Educativa CTE Can Ros vam ajudar als membres de l’Associació Aurora a netejar la llera del riu Francolí amb motiu de la Jornada Fem Francolí.

Nosaltres hi vam participar de 10 a 13 hores, per ajudar en el manteniment de l’entorn del riu.

L’Associació Aurora treballa amb persones amb dèficit intel·lectual, fent el manteniment de zones verdes i cuidant espais naturals.

Aquesta activitat va servir perquè els nostres residents valorin el que tenen i no s’instal·lin permanentment en la queixa i en la comparació en negatiu, i perquè entenguin que no tothom té les oportunitats que ells tenen, i que han de valorar i aprofitar les oportunitats que tenen i els esforços que altres persones fan per ells. A més a més, quan ajudem els altres, ens acostumem a sentir millor amb nosaltres mateixos.

A la vegada, va servir perquè els nois i noies fossin més conscients de que cal preservar l’entorn en el que vivim, ja que si no amb el pas del temps acabarem pagant-ne les conseqüències.

Planning de la jornada.

– 10:00h: presentació Associació Aurora i usuaris, presentació residents A7.

– De 10:05 a 10:30h: preparació de l’activitat, col·laborant en els punts d’aigua (agafant l’aigua del riu amb cubells i portant-la al punt que establirem).

– 10:30: presentació de l’Activitat (amb la resta de participants rebran l’explicació de com fer les tasques de conservació del bosc de ribera: neteja d’escocells de les plantes, reg de les plantacions amb cubells…)

– 10:45: Inici de l’activitat

– 11:45: Taller per conèixer l’entorn fluvial a càrrec d’una educadora mediambiental de l’associació.