Pla Terapèutic Individualitzat

Un cop valorada la idoneïtat que el pacient i la seva família siguin atesos a Amalgama7, s’inicia l’exploració diagnòstica, a partir de la qual es defineix el Pla Terapèutic Individualitzat (PTI):

  • Tipus d’intervenció terapèutica:
    • Medi ambulatori
    • Escola terapèutica residencial
    • Centre de dia
  • Tipus de tractamenti objectius terapèutics.
  • Temps de durada del tractament. En el cas d’indicació d’ingrés en escola terapèutica residencial, s’indica des de criteris de curta, mitja o llarga estada.
pti2
pti