II Congrés Nacional de Violència Filioparental

La Societat Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental (Sevifip) té previst d’organitzar el seu II Congrés Nacional a Bilbao els dies 25, 26 i 27 de maig de 2017.

Amalgama7 forma part del comitè científic d’aquest esdeveniment, i alhora professionals de l’àmbit clínic hi participaran presentant ponències i comunicacions.

Aquest congrés està adreçat a professionals, investigadors, docents, educadors i estudiants, de tots els àmbits que en la seva dedicació abordin la seva especialitat, la violència filioparental, tant a nivell pràctic com teòric. I hi és prevista la participació d’especialistes internacionals en aquest camp, com ara Haim Omer i Boris Cyrulnik.

Per a més informació: web del congrés