Cinema

Aquesta activitat sociocultural i educativa es realitza de forma sistemàtica i calendaritzada en les escoles terapèutiques atesa l’amplitud d’aspectes que permet atendre.

  • Pot estar emmarcada dins d’un context de treball acadèmic sobre alguna matèria concreta.
  • Pot tenir un caire lúdic com a conseqüència d’una activitat o treball proposat i especialment ben realitzat.
  • Pot tenir un objectiu terapèutic en la mesura que permet treballar posteriorment, en format de cinefòrum, aspectes conductuals o respostes emocionals.