Assessorament i gestió

Assessorament i gestió

En l’àmbit de l’escola

Amalgama7 ofereix una activitat puntual o continuada consistent a assessorar la direcció de l’escola (i/o coordinadors i/o tutors escolars) sobre la problemàtica derivada dels alumnes que tenen comportaments de risc (drogues, risc alimentari, desafiaments a professors, maltractament a altres alumnes…) i com es pot abordar des del punt de vista individual i familiar, i també sobre l’impacte que suposa en el si de la comunitat escolar (altres alumnes, altres familiars, el mateix professorat…).

En l’àmbit sociosanitari

S’ofereix aquest servei d’una manera puntual o continuada a equips directius d’administracions públiques que tenen centres propis o concertats i/o als mateixos equips directius d’aquests centres que atenen col·lectius d’adolescents i joves en risc. Les propostes són diverses: elaboració d’un diagnòstic situacional, formació dels equips de gestió, propostes per a la presa de decisions…

En l’àmbit de la gestió assistencial

Amalgama7 disposa dels recursos humans i tècnics per a gestionar dispositius residencials i/o ambulatoris, de l’àmbit públic o privat, destinats a l’atenció d’adolescents i joves en risc i de les seves famílies. En aquest sentit, i a tall d’exemple, Amalgama7 dirigeix i gestiona el funcionament del centre sociosanitari residencial i centre de dia Julià Romea, dependent de la Fundació Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies.

Administracions i entitats amb qui Amalgama7 té convenis, acords o concerts actualment

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Generalitat de Catalunya

Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya.

Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Institut Obert de Catalunya (IOC)

Institut Obert de Catalunya (IOC)

IES CAR de Sant Cugat

IES CAR de Sant Cugat

Institut Mallorquí d’Afers Socials, Consell de Mallorca

Institut Mallorquí d’Afers Socials, Consell de Mallorca

Servei Murcià de Salut, Regió de Múrcia

Servei Murcià de Salut, Regió de Múrcia

Ministeri de Salut, Benestar i Treball, Govern d’Andorra

Ministeri de Salut i Benestar, Govern d’Andorra

Universitat Autònoma de Barcelona

Màster en Psicopatologia Clínica Infantojuvenil, Universitat Autònoma de Barcelona

Residència de Psiquiatria, Hospital Clínic de Barcelona

Residència de Psiquiatria, Hospital Clínic de Barcelona

Residència de Psiquiatria, Hospital Santa Maria - UD Arnau de Vilanova de Lleida

Residència de Psiquiatria, Hospital Santa Maria – UD Arnau de Vilanova de Lleida

Universitat de Barcelona

Màster en Drogodependències, Universitat de Barcelona

Universitat de Girona

Màster en Avaluació i Tractament dels Trastorns Psicològics, Universitat de Girona

Universitat Ramon Llull

Facultat de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés – Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull

Universitat Oberta de Catalunya

Grau de Psicologia, Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Nacional d’Educació a Distància

Grau de Psicologia, Universitat Nacional d’Educació a Distància

Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades

Curs de formació en artteràpia transdisciplinària i desenvolupament humà, Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades

Institut d’Educació Secundària Salvador Seguí

Curs d’animació sociocultural, Institut d’Educació Secundària Salvador Seguí (Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació)

Fundació Verge Blanca - Escola de l’Esplai de Lleida

Curs de direcció d’activitats de lleure infantil i juvenil, Fundació Verge Blanca – Escola de l’Esplai de Lleida

Fundació Privada Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i les seves famílies

Fundació Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies

Societat Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental (Sevifip)

Societat Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental  (SEVIFIP)

Fundació Althaia – Xarxa Assistencial Universitària de Manresa

Fundació Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa

Càritas Diocesana de Barcelona

Càritas Diocesana de Barcelona