Amalgama7

Es fa cada cop més difícil conviure amb el vostre fill o la vostra filla?

  • Està irritable i poc comunicatiu?
  • Està poc motivat a l’escola?
  • El veieu angoixat o trist sense saber per què?
  • El veieu poc interessat i molt despistat pel que fa al seu futur?
  • Té una actitud favorable respecte del consum d’alcohol i d’altres drogues?
  • La seva actitud respecte dels aliments us preocupa?
  • Considereu que abusa de velles i noves tecnologies?
  • Es fa cada cop més difícil l’entesa entre vosaltres?…

Amalgama7 és una entitat privada i concertada amb l’Administració pública que des de l’any 1997 atén adolescents, joves i les seves famílies que pateixen alguna o algunes d’aquestes situacions. Més de 5.000 casos atesos ens avalen…

Truqueu-nos al 932 374 122 o escriviu-nos a amalgama7@amalgama7.com

Voleu treballar amb nosaltres?

Envieu-nos les vostres dades de contacte i el vostre CV a l’adreça amalgama7@amalgama7.com

Més de 5.000 històries clíniques obertes

Un equip interdisciplinari format
per més de 100 experts

Centres sociosanitaris de consultes externes
a Barcelona i Madrid

Xarxa pròpia d’escoles terapèutiques i educatives residencials

L’atenció a les famílies: un dels nostres principis bàsics

Model Amalgama7: pels seus resultats se situa entre les millors xarxes assistencials europees

Amalgama7: 20 anys d'escola terapèutica

Breu perfil dels adolescents i joves atesos (2016-2017)

 • Els pares dels nois i noies atesos a Amalgama7, almenys un d’ells i en un 53,2% dels casos són llicenciats universitaris.
 • El 57% d’ells són nois i el 43% noies.
 • El 13,6% dels atesos en consultes externes són adoptats, i aquesta xifra s’eleva quasi al 20% dels residents de les escoles terapèutiques i educatives.
 • El 62% de les adopcions són de procedència internacional.
 • Pràcticament la meitat dels adolescents i joves atesos han estat derivats a Amalgama7 sense un diagnòstic previ.
 • Dels que han estat derivats amb un diagnòstic previ, quasi un 60% d’ells ho ha estat per un trastorn conductual, essent el trastorn per dèficit d’atenció (TDAH) el diagnòstic més prevalent.
 • Quasi 3 de cada 4 presenten un conflicte familiar asdociat, essent la violència filioparental psicològica el diagnòstic més prevalent.
 • La baixa tolerància a la frustració, els incompliments familiars, els comportamentos d’abús de velles i noves tecnologies (TV, mòbil, Internet…), la desmotivació escolar, els dèficits de projecte vital (de futur) són alguns dels indicadors majoritaris.
 • En funció de la freqüència i intensitat d’aquests comportaments de risc i en els casos en què se’ls presenta associat un policonsum d’alcohol, derivats del cànnabis (porros) i altres drogues, el trastorn de conducta pot cursar cap a un diagnòstic de patologia dual.
 • Quasi la meitat dels nois i noies derivats pels centres acadèmics presenten una trajectòria de dificultats d’adaptació escolar, desmotivació i baix rendiment.
 • Quasi la totalitat d’ells no presenten coeficients intel·lectuals baixos.

 

L'escola terapèutica i educativa: una resposta innovadora integral i eficaç

A Amalgama7, i en el curs dels darrers 20 anys, hem desenvolupat, entre altres, una xarxa pròpia i especialitzada de centres d’atenció ambulatòria, a Barcelona i Madrid, i residencials, impulsant un nou dispositiu especialitzat per a adolescentes i joves amb comportaments de risc, trastorns de conducta o patologia dual: l’Escola terapèutica i educativa. Un espai innovador que ofereix, complementàriament al resident, una atenció clínica, acadèmica i, en un sentit socioeducatiu, una casa de colònies. Així mateix, s’ofereix una atenció específica a les famílies durant el procés terapèutic del fill resident.

Xarxa de centres assistencials i escoles terapèutiques i educatives:

 • Centre ambulatori de consultes externes Barcelona
 • Centre ambulatori de consultes externes Madrid
 • Escola terapèutica i educativa CTE Can Ros (Alt Camp, Tarragona)
 • Escola terapèutica i educativa CTE Valldaura (Berguedà, Barcelona)
 • Escola terapèutica i educativa CTE Mas Valldaura Nou (Berguedà, Barcelona)
 • Escola terapèutica i educativa CTE Julià Romea (Barcelona)

Aquests dispositius estan homologats com a centres sociosanitaris especialitzats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, registrats al Registre de centres, serveis i establiments sanitaris del Departament de Salut, i al Registre d’entitats, serveis i establiments socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com a centres sociosanitaris ambulatoris i residencials, i de suport per a la inserció sociolaboral.

Jornades institucionals

Catàleg de serveis

Notícies i activitats

Amalgama7 a les XLV Jornades Socidrogalcohol a Toledo

Divendres 9 de març de 2018, Jordi Royo i Isach, director clínic d'Amalgama7, participarà en les XLV Jornades Socidrogalcohol, que ...
+ Info

Conferència per a pares d’alumnes a la Fundació Federico Fliedner (Madrid)

Divendres 9 de març de 2018, Silvia Gómez, directora del centre sociosanitari Ambulatori de Madrid d'Amalgama7 impartirà un taller sobre violència de ...
+ Info

Conferència sobre drogues i adolescents per a l’Associació Amics de la UAB

Dimecres 28 de febrer de 2018, membres dels equips assistencials d'Amalgama7 impartiran una conferència sobre consum d'alcohol i altres drogues ...
+ Info